Information om barns matallergier

Matallergi förekommer hos 3–8 % av småbarnen. De vanligaste födoämnena som orsakar matallergi är mjölk, ägg, glutenhaltiga spannmål som vete, korn, råg samt nötter och fisk. Hos de flesta försvinner matallergierna fram till skolåldern.

Vid matallergi har tåligheten för vissa ämnen utvecklats bristfälligt. Immunförsvaret tolkar proteiner i maten som är nyttiga för människan som skadliga och framkallar en försvarsreaktion mot dem. Det här kallas en allergisk reaktion och den tar sig uttryck i symtom på huden, slemhinnorna, i tarmarna och luftvägarna.

Tåligheten förstärks när barnet växer. Tåligheten utvecklas snabbast hos spädbarn och i lekåldern. Därför går de flesta matallergier hos barn över före skolåldern. Matallergi mot näringsmässigt centrala födoämnen diagnostiseras inom specialsjukvården och det kontrolleras med 1–2 års mellanrum om allergin har gått om.

allergia; ruoka; lapsi

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021