Diagnos av matallergi

Födoämnesprovokation är hörnstenen i diagnos av matallergier hos barn. Därtill kan allergitest ingå i allergiutredningen.

Om man misstänker att barnet är allergiskt mot ett näringsmässigt centralt födoämne, som mjölk eller glutenhaltigt spannmål (vete), säkerställs diagnosen med ett övervakat provokationstest inom specialsjukvården.

Före provokationstestet utesluts födoämnet som misstänks orsaka symtomen från barnets kost i två veckor. Om symtomen inte försvinner, är det fråga om något annat än matallergi. Om symtomen blir bättre, är allergi möjlig och ett provokationstest görs.

 
 

Videon visar hur ett mjölkprovokationstest för ett litet barn går till. Videon är på finska.

Om symtomen som födoämnet misstänks orsaka kommer snabbt, görs en öppen övervakad provokation. Om däremot symtomen förknippade med födoämnet kommer fördröjt eller är svåra att tolka – som spädbarns gråt och tarmsymtom – behövs en grundligare undersökning.

I så fall är dubbelblind provokation det alternativ som rekommenderas, eftersom dylika symtom är svåra att tolka både för läkaren och föräldrarna.

Om symtomen förknippade med ett födoämne kommer fördröjt eller är svårtolkade, rekommenderas dubbelblind provokation.
lapsi; allergia

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021