Matallergier hos barn

 

Matallergi förekommer hos 3–8 % av småbarnen. Hos många går matallergin om fram till skolåldern. Om man misstänker att barnet är allergiskt mot ett näringsmässigt centralt födoämne, som mjölk eller vete, säkerställs diagnosen med ett provokationstest inom specialsjukvården.