Läkemedelsallergi hos barn

Allergi mot läkemedel, särskilt antibiotika, misstänks ofta hos små barn. Men misstanken bekräftas bara sällan.

Virusinfektioner hos barn orsakar ofta eksem som kan vara svårt att särskilja från allergi. Därför misstänks läkemedelsallergi ofta, men bekräftas sällan i vidare undersökningar. Om läkemedelsallergi diagnostiseras av läkare, får läkemedlet i fråga inte användas. Läkemedelsallergin antecknas i patientens riskuppgifter.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021