Vaccinationer

Hos barn med atopiskt eksem kan vattkoppor bli svårare än vanligt. Därför rekommenderas att sådana barn vaccineras mot vattkoppor.

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds vattkoppsvaccin gratis till alla barn i åldern 1,5–11 år som inte har haft vattkoppor.

lapsi; rokote; atooppinen ekseema; Atooppinen ihottuma

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2021