Atopiskt eksem och matallergier

Matallergi är inte orsaken till atopiskt eksem, men atopiskt eksem ökar risken för att bli överkänslig mot födoämnen.

I synnerhet hos barn med svårt atopiskt eksem ser man ofta överkänslighet mot födoämnen i pricktest och blodprov, även om matallergin inte är orsak till det atopiska eksemet. Om barnet får svåra symtom av baslivsmedel, ska ni uppsöka läkare.

Hos de allra flesta förvärrar födoämnen inte det atopiska eksemet. Vid medelsvårt eller svårt atopiskt eksem hos under ettåringar kan matallergi dock vara en förvärrande faktor. I andra åldersgrupper och vid lindrigt atopiskt eksem har matallergi ingen större inverkan.

Det går inte att bota atopiskt eksem genom att gallra bort vissa födoämnen.

lapsi; atooppinen ekseema; Atooppinen ihottuma

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021