Hur undersöks astma hos barn?

Astmadiagnos hos barn baserar sig på symtom och mätning av lungfunktionen. Syftet är att upptäcka utvidgning av förträngda luftrör, ökad benägenhet i luftrören att dras samman vid utandning och förekomsten av astmainfektion.

Hos små barn under 2–3 år utgår diagnosen från uppgifter om symtom och hur lungorna låter. Ett litet barn kan ges en astmadiagnos om det konstateras upprepade svårigheter vid utandning eller ihållande hosta och andra orsaker har uteslutits. Det är viktigt att de övre luftvägarna undersöks, eftersom exempelvis infektion i de övre luftvägarna kan orsaka eller förvärra andningssymtomen. Därtill röntgas lungorna för att utesluta andra sjukdomstillstånd.

Lungfunktionen hos över 2–3-åriga barn i lekåldern kan undersökas med oscillometrisk mätning. Metoden passar bra för att undersöka barn i lekåldern, för mätningen sker under viloandning.

Hos äldre barn kan typisk utvidgning av förträngda luftrör konstateras med spirometriundersökning. Det går oftast att göra blåstest för spirometri från och med förskoleåldern.

PEF-mätning används för att diagnostisera astma hos barn som är över 10–12 år. Benägenheten i luftrören att dras samman kan också undersökas med belastningstest (mer sällan med EVH-test eller histamin- och metakolinexponeringar), där lungornas funktion mäts med spirometer i samband med testet. För belastningstestet springer barnet ute eller på ett löpband och så mäter man med spirometer om lungfunktionen ändras efter löpningen.

Astmainfektion kan mätas hos barn i lekåldern genom att fastställa kväveoxid i utandningen. Testet lämpar sig bara för allergiska barn. Det kan vara svårt att tolka resultatet, eftersom så många faktorer, som barnets storlek, allergins styrka och infektioner, påverkar testresultatet. Ett värde som är klart högre än referensvärdena tyder ändå på en astmatisk infektion i luftrören.

 
 

Videon visar hur ett test med utelöpning går till. Videon är på finska.

lapsi; astma

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021