Astma

 

​Om ditt barn upplever andnöd eller andningen piper, kan det vara fråga om astma, som är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Vanliga faktorer som kan utlösa astma är virusinfektion i luftvägarna, fysisk ansträngning och exponering för allergener. Behandlingsresultaten är goda och astman blir i allmänhet så gott som symtomfri. Vid läkemedelsbehandling är det viktigaste att motverka astmainflammationen med inhalerat kortison.