Astma

​Om ditt barn upplever andnöd eller andningen piper, kan det vara fråga om astma, som är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Vanliga faktorer som kan utlösa astma är virusinfektion i luftvägarna, fysisk ansträngning och exponering för allergener. Behandlingsresultaten är goda och astman blir i allmänhet så gott som symtomfri. Vid läkemedelsbehandling är det viktigaste att motverka astmainflammationen med inhalerat kortison.

Kuva Otsikko. Lisää linkki otsikkoon
Vad är astma?
Hur undersöks astma hos barn?
Hur behandlas astma hos barn?
Egenvård av astma
Astmabarns socialförmåner
Moduulin asetukset
Palstoja (2-4)4
Aakkosjärjestys (Kyllä/Ei)Ei

Uppdaterad  30.1.2021