När kontakta läkare?

Vid lindriga allergisymtom räcker det bra med egenvård. Om barnet får andningsbesvär under pollensäsongen och i närheten av djur, är det bra att besöka läkare för undersökning.

De som har allergisk snuva har astma oftare än andra. Om barnet under pollensäsongen eller i närheten av djur får tung eller pipande andning, andtäppa eller hosta, är det skäl att besöka läkare för undersökning. Läkaren bedömer behovet att luftrörsvidgande symtomläkemedel och behandlande astmamedicin.

Likaså om läkemedlen för egenvård inte lindrar ögon- och nässymtomen tillräckligt är det skäl att diskutera behovet av effektivare allergimediciner med läkare.

Om symtomen på allergisk snuva stör det vardagliga livet avsevärt trots allergimedicinering, kan läkaren bedöma om barnet skulle ha nytta av hyposensibilisering.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021