Hyposensibilisering för barn

Syftet med hyposensibilisering är att minska på näs- och ögonsymtomen samt behovet av allergimedicinering. Hyposensibilisering kan utföras med injektioner under huden, s.k. allergivaccinationer, eller med tabletter eller droppar som läggs under tungan.

Hyposensibilisering är orsaksbaserad behandling av IgE-förmedlad allergi som ger svåra symtom.

I Finland ges hyposensibilisering med injektioner för björk, timotej, gråbo, dammkvalster, katt, hund, häst och stickinsekter. Hyposensibilisering med medel som sätts under tungan ges för björk, timotej och dammkvalster.

Studier visar att hyposensibilisering minskar allergisymtomen och behovet av symtommedicinering med cirka 30–40 %. Effekten bevaras flera år efter behandlingen. Hyposensibilisering för pollen, djur, stickinsekter eller dammkvalster kan inledas tidigast vid fem års ålder.

Hyposensibilisering för födoämnen kan övervägas i specialfall för över 6-åriga barn med matallergi. Läs mer om hyposensibilisering vid matallergi.

Innan hyposensibiliseringen inleds säkerställs med test av lungfunktionen att barnet inte har obehandlad astma eller att diagnostiserad astma är under kontroll. Vissa grundsjukdomar eller exempelvis regelbunden medicinering med betablockerare kan vara ett hinder för hyposensibilisering.

Det är skäl att överväga hyposensibilisering för pollen om barnet trots ändamålsenlig allergimedicinering har återkommande svåra allergisymtom och är avsevärt sensibiliserad för allergenen i fråga. Hyposensibilisering för björk hjälper också mot symtom orsakade av al. För bedömningen av symtomens svårighetsgrad kan en symtomenkät användas till hjälp.

Den främsta behandlingen av svår djurallergi är att undvika djurkontakt och vid behov symtommedicinering antingen före djurkontakt eller när symtomen dyker upp. Hyposensibilisering kan övervägas om barnet får symtom av djur också indirekt, exempelvis i skolan via andra elevers kläder.

Vid insektsallergi som orsakar generaliserade symtom kan hyposensibilisering övervägas. Däremot är inte ens en omfattande lokal reaktion (smärta, rodnad och svullnad vid stickstället) grund för hyposensibilisering. I Finland är getingstick det som orsakar den överlägset vanligaste allvarliga insektallergiska reaktionen. I Finland kan hyposensibilisering ges för allergi mot getingar och bin. Hyposensibilisering mot insektsallergi tar 5 år och den genomförs som injektioner under huden.

Hur hyposensibilisering görs

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021