Allergisk snuva, allergiska ögonsymtom och hyposensibilisering

 

Den vanligaste orsaken till säsongsbunden allergisk snuva och allergiska ögonsymtom i Finland är björkpollen. Allergisk snuva och allergiska ögonsymtom kan behandlas hemma med antihistamin som tas genom munnen och med läkemedel för lokal behandling av ögon och näsa.