Astma och allergi

 

Typiska astmasymtom hos barn är långvarig hosta och andnöd samt ansträngningssymtom.

Allergi kan orsakas av såväl pollen, mat som något läkemedel.