När kontakta läkare?

Anfallssymtom hos barn är oftast ofarliga. Om du inte vet vilken typ av symtom det handlar om eller om symtomen är avvikande, är det skäl att besöka läkare för närmare undersökning.

Anfallssymtomen som beskrivs i avsnittet Anfallssymtom hos barn är vanliga och ofarliga. Ibland är det dock svårt att känna igen de här anfallssymtomen eller särskilja dem från sådana symtom som kräver undersökning eller behandling. Det är en bra idé att spela in barnets anfallssymtom hemma med till exempel mobilen. Läkaren kan utgående från videon lättare bedöma vad det är för slags anfall.

Alarmerande tecken

  • Om du inte vet vad det är för symtom eller symtomet stör barnets aktiviteter.
  • Om barnet också har andra nya symtom, som huvudvärk, oro, balansproblem, försämrad aptit eller tillbakagång av sådant som hen redan kan (t.ex. babyn slutar jollra).

Undersökningar inleds hos läkare på hälsocentralen eller rådgivningen.

Åk genast till läkare om:

  • Barnets medvetande är avvikande under anfallssymtomet och i synnerhet om det inte återgår till det normala genast efter anfallet.
  • Anfallssymtomet inte går över eller återkommer ofta.
  • Barnet också har hög feber av oklar orsak.
  • Symtomet uppstår i samband med huvudskada.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021