Hur undersöks anfallssymtom?

Det viktigaste vid utredning av anfallssymtom är en noggrann beskrivning av anfallet.

Videoinspelning till exempel med mobilen av barnets anfall är mycket nyttigt för utredningen. Läkarundersökningen kan ge en förklaring till symtomen. Om orsaken inte blir klar genom den första undersökningen, kan det behövas ytterligare undersökningar som väljs enligt vad som misstänks ligga bakom symtomen. Sådana undersökningar är bland annat hjärtfilm, undersökning av hjärnan med EEG (elektroencefalografi) och laboratorieprov.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021