Anfallssymtom hos spädbarn

Anfallssymtom hos spädbarn är till exempel sömnmyokloni, onani och feberkramper. De är alla så gott som alltid ofarliga fastän de kan verka skrämmande.

Sömnmyokloni

Myokloni betyder plötslig sammandragning av en muskel eller muskelgrupp som orsakar en kort ryckning antingen i en arm eller ett ben eller i hela kroppen. Vi upplever alla ibland ofarliga plötsliga ryckningar när vi håller på att somna. Vissa spädbarn kan ha mycket myoklonier i sömnen från och med ett par veckors ålder. Om sömnmyoklonier förekommer i serie kan det se dramatiskt ut.

Du känner igen sömnmyokloni på att den alltid upphör när barnet vaknar eller väcks. Sömnmyokloni hos spädbarn är ofarligt och försvinner fram till ungefär ett halvårs ålder. Ibland vet någondera föräldern att hen också själv har haft sömnmyokloni som baby.

Vad ska jag göra?

Sömnmyokloni kräver inga åtgärder.

Onani

Onani betyder sexuell självtillfredsställelse. Det är ett fenomen som hör till barnets naturliga utveckling. Hos spädbarn tar sig onani ofta uttryck i ett anfallsliknande symtom då barnet i flera minuter rytmiskt gnider benen mot varandra i krypställning, barnstol eller bilstol. Barnets ansikte kan vara rött och hen kan verka frånvarande under symtomet. Den rytmiska rörelsen kan avbrytas genom att ändra på barnets ställning och fästa barnets uppmärksamt på något annat, men symtomet är inte farligt och det behöver inte begränsas. Onani som är typiskt för spädbarn försvinner när barnet växer, men onani förekommer i olika former i olika åldrar.

Vad ska jag göra?

Onanin försvinner av sig själv. Du behöver inte försöka begränsa symtomet.

Feberkramper

Feberkramper är ett anfall där barnet stelnar och/eller får ryckningar, antingen symmetriskt eller på ena sidan av kroppen. De förekommer vid hög feber, vanligen när febern stiger. Ibland märker man också först efter feberkrampen att barnet har feber. Feberkramper är vanliga hos barn; före fem års ålder har cirka 7 % av barnen feberkramp.

Feberkramper ser skrämmande ut, men är vanligen korta och slutar av sig själv inom några minuter. Feberkramper är ofarliga och betyder inte att barnet har eller kommer att få epilepsi.

Barn med epilepsi får dock lätt anfall också när de har feber.

När barnet får feberkramper första gången ska ni alltid besöka läkare, för att orsaken till febern utreds och ni får anvisningar för effektiv behandling av febern och eventuella nya kramper.

Det är ovanligt med feberkramper hos barn under 3 månader och om sådana förekommer kräver de alltid undersökning på sjukhus.

Första hjälpen vid anfall

  • samma som första hjälpen vid epilepsianfall
  • svalka barnet genom att ta av kläderna och öppna fönstret så att luften i rummet blir sval
  • ge barnet febernedsättande medicin, men om barnets medvetande är nedsatt får du inte sätta någonting i munnen, utan febermedicinen ska ges i ändtarmen.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021