Anfallssymtom hos barn i skolåldern

Svimning är ett anfallssymtom där barnet kort förlorar medvetandet och faller till marken.

Svimning

Precis innan barnet svimmar känner hen sig yr, osäker eller illamående och det svartnar för ögonen. Efter att barnet faller omkull återkommer medvetandet snabbt, men hen kan känna sig trött och skrämd. Efter fallet kan kroppen eller armarna och benen rycka kort några gånger (i mindre än 15 sekunder). Ryckningar som pågår längre är inte ett svimningssymtom, utan tyder på ett epileptiskt anfall.

En typisk situation som kan leda till svimning är att resa sig upp snabbt, stå stilla länge, blodprovstagning eller någon annan spännande situation. Vätskebrist på grund av hetta, diarré eller kräkningar kan öka risken för svimning.

Svimning beror på tillfällig och kortvarig störning i regleringen av blodcirkulationen som gör att hjärnan en stund inte får tillräckligt med blod. Läget korrigeras snabbt när barnet får ligga ner.

Vad ska jag göra?

Svimning är inte farligt. Den avsvimmade återfår medvetande snabbt, men ska vila en stund i liggande läge och benen kan lyftas en aning högre. Också de första tecknen på svimning lättar om man lägger sig ner och lyfter benen högre eller sitter ner och böjer huvudet mellan benen.

När kontakta läkare?

Vid typisk svimning behövs ingen läkarundersökning. En kort medvetslöshet kan dock också bero på någon orsak som kräver undersökning och behandling.

Om svimningssituationen inte passar in på det som beskrivs ovan, om den inträffar vid fysisk ansträngning eller återkommer ofta, behövs undersökning av läkare.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021