Anfallssymtom hos barn

 

Med anfall avses här plötsliga och övergående avvikande symtom som stör barnets aktiviteter eller växelverkan. Det förekommer mycket sådana tillfälliga symtom hos barn och merparten av dem är ofarliga, men givetvis gör de föräldrarna oroliga innan det klargörs vad de beror på. Anfallssymtom kan orsakas av många olika saker. Alltid kan den bakomliggande orsaken inte entydigt utredas och symtomet försvinner småningom av sig själv.