Vastasyntyneiden tehohoito-osasto

Vastasyntyneiden teho-osastolla hoidetaan vastasyntyneitä ja alle 1-vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat tehohoitoa tai erityistarkkailua. Suurin osa osastollamme hoidettavista lapsista on ennenaikaisesti syntyneitä. Hoidon pääperiaatteena on, ettei vastasyntynyttä vauvaa eroteta sairaalahoidon aikana vanhemmistaan.

 

Perheiden osallistuminen vastasyntyneen lapsensa teho- tai tarkkailuhoitoon edistää vauvan toipumista ja nopeuttaa kotiin pääsyä sairaalasta. Perheillä on oma huone, jossa omaiset voivat olla vauvan lähellä ja osallistua hoitoon ympäri vuorokauden.

Synnytyksen jälkeen äidin sairaalahoito toteutetaan perhehuoneessa yhdessä vauvan kanssa. Osastolla tuetaan vauvan ja vanhempien välistä kiintymyssuhteen kehittymistä ihokontaktin/kenguruhoidon avulla heti, kun vauvan vointi sen sallii. Lisäksi äitejä opastetaan omasta ja lapsen tilanteesta riippuen, joko imettämään tai lypsämään maitoa mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen.

Vanhempia opastetaan vauvan hoivaamisessa ensimmäisestä päivästä lähtien. Henkilökunta vastaa vauvan teho- tai tarkkailuhoidosta, johon kuuluu elintoimintojen tarkkailua ja tukemista laitteiden ja lääkehoidon avulla. Moniammatillinen tiimi takaa vauvan yksilöllisen ja parhaan mahdollisen hoidon yhteistyössä vanhempien kanssa.

Edellinen sivuSeuraava sivu

kys; Lapset; sairaala; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  19.12.2018