Lastenpsykiatria KYSissä

KYSin Lastenpsykiatria tarjoaa alle 14-vuotiaille lapsille kokonaisvaltaisia psykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja, jotka toteutetaan läheisessä yhteistyössä perheen kanssa.

Hoidossa hyödynnetään erilaisia psykososiaalisia, psykoterapeuttisia ja lääkehoidollisia keinoja kunkin potilaan yksilöllisen suunnitelman mukaan. Keskeisiä yhteistyötahojamme ovat varhaiskasvatus, esikoulu, koulu, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sosiaalipalvelut sekä KYSin muut lapsia ja perheitä hoitavat yksiköt.

Haitarin otsikkotaso2
Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikkamme toimintaan kuuluvat lapsen yksilökäynnit, perhetapaamiset sekä kotikäynnit ja verkostotyöskentely.

Lastenpsykiatrian akuuttiosasto

Akuuttiosastolla hoidetaan kiireellistä osastohoitoa tarvitsevia alle 14-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tulevat hoitoon lääkärin lähetteellä. Akuuttihoitojakso on lyhyt, keskimäärin 1–3 viikkoa.

Tutkimusten ja hoidon kokonaisuudesta vastaa meillä lastenpsykiatrian erikoislääkäri tukenaan moniammatillinen työryhmä, joka tutkii ja hoitaa lapsen psyykkistä tilaa osastojaksolla. Hoitomenetelmiämme ovat lääkärin tutkimukset, psykologin tapaamiset ja hoitosuhdetyöskentely sekä yhteistyö eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Arvioimme tapauskohtaisesti myös lapsen sairaalakoulun käyntitarpeen akuuttihoitojaksolla.

Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto

Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto tarjoaa lastenpsykiatrista osastotutkimusta ja -hoitoa alle 15-vuotiaille lapsille Itä- ja Keski-Suomen alueella. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Osastomme toiminta perustuu hoitajien ja lasten vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen erilaisissa arkipäivän tilanteissa.

Osastohoitojakson aikana lapsen hoidosta, tutkimuksesta ja psyykkisestä tilasta vastaa moniammatillinen työryhmämme. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen käsitys lapsen elämäntilanteesta ja psyykkisestä voinnista. Jakson aikana teemme lapselle tarvittavat tutkimukset, joiden avulla pyritään selvittämään psyykkisen häiriön luonne ja mahdollinen diagnoosi, lapsen kehitystaso, lapsen ja perheen voimavarat sekä jatkohoidon tarve.

Tavoitteena on lievittää lapsen psyykkisiä, sosiaalisia ja kouluun liittyviä ongelmia niin, että paluu avohoitoon mahdollistuisi. Koulunkäynti Alavan sairaalakoulussa kuuluu lapsen tutkimukseen ja hoitoon.

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö vastaa oikeuspsykiatrisista tutkimuksista osana lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyä.

kys; Lapset; sairaala; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  13.10.2022