Lastenpsykiatria

KYSin Lastenpsykiatria tarjoaa 0–14-vuotiaille lapsille kokonaisvaltaisia psykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja, jotka toteutetaan läheisessä yhteistyössä perheen kanssa.

​Hoidossa hyödynnetään erilaisia psykososiaalisia, psykoterapeuttisia ja lääkehoidollisia keinoja kunkin potilaan yksilöllisen suunnitelman mukaan. Keskeisiä yhteistyötahojamme ovat varhaiskasvatus, esikoulu, koulu, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sosiaalipalvelut sekä KYSin muut lapsia ja perheitä hoitavat yksiköt.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikkamme toimintaan kuuluvat lapsen yksilökäynnit, perhetapaamiset sekä kotikäynnit ja verkostotyöskentely.

Lastenpsykiatrian kriisiosasto

Kriisiosastolla hoidetaan kiireellistä osastohoitoa tarvitsevia alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tulevat hoitoon lääkärin lähetteellä. Kriisihoitojakso on lyhyt, keskimäärin 1–3 viikkoa.

Tutkimusten ja hoidon kokonaisuudesta vastaa meillä lastenpsykiatrian erikoislääkäri tukenaan moniammatillinen työryhmä, joka tutkii ja hoitaa lapsen psyykkistä tilaa osastojaksolla. Hoitomenetelmiämme ovat lääkärin tutkimukset, psykologin tapaamiset ja hoitosuhdetyöskentely sekä yhteistyö eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Arvioimme tapauskohtaisesti myös lapsen sairaalakoulun käyntitarpeen kriisihoitojaksolla.

Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto

Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto tarjoaa lastenpsykiatrista osastotutkimusta ja -hoitoa alle 15-vuotiaille lapsille Itä- ja Keski-Suomen alueella. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Osastomme toiminta perustuu hoitajien ja lasten vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen erilaisissa arkipäivän tilanteissa.

Osastohoitojakson aikana lapsen hoidosta, tutkimuksesta ja psyykkisestä tilasta vastaa moniammatillinen työryhmämme. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen käsitys lapsen elämäntilanteesta ja psyykkisestä voinnista. Jakson aikana teemme lapselle tarvittavat tutkimukset, joiden avulla pyritään selvittämään psyykkisen häiriön luonne ja mahdollinen diagnoosi, lapsen kehitystaso, lapsen ja perheen voimavarat sekä jatkohoidon tarve.

Tavoitteena on lievittää lapsen psyykkisiä, sosiaalisia ja kouluun liittyviä ongelmia niin, että paluu avohoitoon mahdollistuisi. Koulunkäynti Alavan sairaalakoulussa kuuluu lapsen tutkimukseen ja hoitoon.

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö

​Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö vastaa oikeuspsykiatrisista tutkimuksista osana lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

kys; Lapset; sairaala; Lastentalo

Päivitetty  19.12.2018