Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Korkea laatu ja perhekeskeisyys korostuvat lasten ja nuorten hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Huomioimme hoidossa lapsipotilaiden ja perheiden erityistarpeet.

Sairaalassaoloaika on lapselle ja nuorelle merkittävä ja mieleenpainuva tapahtuma elämässä. Viihtymisellä ja ajankululla on sairauden aikana suuri merkitys toipumiselle.

Henkilökunnallamme on vahva erityisosaaminen lasten ja nuorten sairauksien tutkimiseen, toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Lasten ja nuorten klinikka hoitaa lapsipotilaita, jotka sairautensa vuoksi tarvitsevat yliopistosairaalan erityisosaamista.

pic Lastentautien poliklinikka

Erikoissairaanhoidon poliklinikalla lapsia hoidetaan laaja-alaisesti.

pic Lasten ja nuorten osasto

Osastolla hoidetaan lapsipotilaita esimerkiksi infektioiden tai tapaturmien takia.

pic Lasten veri- ja syöpätautien osasto

Osastolla hoidetaan syöpään tai muuhun veritautiin sairastuneita alle 18-vuotiaita potilaita.

pic Vastasyntyneiden tehohoito-osasto

Tehohoito-osastolla hoidetaan tehohoitoa tai erityistarkkailua tarvitsevia alle 1-vuotiaiat lapsia.

pic Lastenneurologia

Lastenneurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan esimerkiksi vaikeaa epilepsiaa sairastavia lapsipotilaita.

pic Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatriassa tutkitaan ja hoidetaan 0–14-vuotiaita lapsia.

pic Perinnöllisyyspoliklinikka

Yksikössä diagnosoidaan perinnöllisiä sairauksia ja annetaan perinnöllisyysneuvontaa.

pic Digitaaliset palvelut

Kuopiossa Lasten ja nuorten klinikalla on luotu muun muassa digihoitopolkuja potilaan hoidon tueksi.


kys; Lapset; sairaala; Lastentalo