Lastentaudit

Lastentauteihin kuuluvat HUSissa lasten infektiotautien, munuaissairauksien, elinsiirtojen, sydänsairauksien, veri- ja syöpätautien ja vastasyntyneiden hoito.

​Allergiaa, astmaa ja diabetesta sairastavat lapset ovat lisäksi suuri potilasryhmä lastentautien alalta.

Lastentautien yksiköitä on HUS-alueen kaikilla sairaanhoitoalueilla. Vaativin hoito, mm. sydän-, elinsiirto- ja syöpälasten hoidot, on keskitetty Helsingin Uuteen lastensairaalaan.

Lasten diabetes

Diabetekseen sairastuu nykyisin viisi kertaa enemmän lapsia ja nuoria kuin viisikymmentä vuotta sitten. Samanaikaisesti myös keskimääräinen sairastumisikä on laskenut. HUSin alueella sairastuu tyypin 1 diabetekseen vuosittain noin 150 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta ja muutama nuori tyypin 2 diabetekseen.

Diabeteksen hoito alkaa jo sairaalan päivystyksessä ja jatkuu lastenosastolla vajaan viikon ajan. Sen jälkeen hoito on polikliinista.

Lasten elinsiirrot

Suomessa lasten elinsiirrot tehdään Uudessa lastensairaalassa. Elinsiirteen on saanut Suomessa jo 500 lasta tai nuorta.

Elinsiirron jälkeen lapsi tarvitsee elinikäisen hylkimisenestolääkityksen, mutta muutoin lapsi voi elää ikää vastaavasti.

Lasten elinsiirtojen tulokset ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuna erinomaisia, 70–95 % elinsiirteen saaneista selviytyy.

Lasten infektiot

Lasten infektiotautien hoito pitää sisällään laajasti tavallisten infektiotautien hoidon sekä harvinaisten ja vakavien infektiosairauksien hoidon. Lisäksi hoidettavana on lapsia, joiden perussairaus altistaa infektioille ja joiden infektioiden hoito on näin ollen vaativampaa.

Lastenreuma

Lastenreuma ei ole yksi ja yhtenäinen tauti, vaan sen oireet, vaikeus ja kesto vaihtelevat suuresti eri potilailla. Yleisin tautimuoto on harvojen nivelten lastenreuma eli oligoartriitti (alle viisi sairastunutta niveltä).

Lastenreuma on tavallisimmillaan pienten lasten tauti eli noin puolet potilaista sairastuu alle 5-vuotiaana ja keskimäärin sairastutaan 7-vuotiaana.

Suomessa sairastuu lastenreumaan vuosittain noin 150–200 ja heistä noin 60–80 ohjautuu hoitoon Uuteen lastensairaalaan.

Lapsireumapotilaiden lisäksi Uuden lastensairaalan reumavastaanotolla hoidetaan lasten ja nuorten muita tuki- ja liikuntaelinongelmia, kuten kipupotilaita, sekä sidekudostauteja, joissa on myös valtakunnallinen konsultaatiovastuu.

Lasten sydänsairaudet

Suomessa lasten vaikeimpien sydänvikojen tutkimus ja hoito on keskitetty Uuteen lastensairaalaan. Lasten sydänvikoja korjataan katetroimalla ja leikkaamalla.

Lasten syöpäsairaudet

Suomessa sairastuu syöpään vuosittain 130–150 lasta ja nuorta, joista noin kolmasosa hoidetaan Uudessa lastensairaalassa. Lasten yleisin syöpä on akuutti lymfoblastileukemia (ALL). Sen hoidon kesto on 2–2,5 vuotta ja uusia ALL-potilaita tulee Uuteen lastensairaalaan keskimäärin 15 vuodessa.

Vastasyntyneiden hoito

Noin 10 prosenttia vastasyntyneistä tarvitsee hoitoa lastenosastolla ja 3 prosenttia tarvitsee tehohoitoa. HUSin kaikissa synnytyssairaaloissa on valmius vastasyntyneiden hoitoon tilanteissa, joissa vastasyntynyt tarvitsee lastenlääkärin hoitoa ja/tai osastohoitoa. Kaikissa synnytyssairaaloissa on vastasyntyneiden osasto, lastenosasto tai valvontayksikkö, jossa vastasyntynyttä voidaan hoitaa syntymän jälkeen. Lisäksi vastasyntyneitä hoidetaan Naistenklinikalla vastasyntyneiden teho-osastolla ja muilla Uuden lastensairaalan osastoilla.

Lue lisää lastentautien, lastenneurologisten sairauksien sekä lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta:

Edellinen sivu Seuraava sivu
HUS; Lapset; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  21.10.2020