Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian yksiköissä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Pikkulapsipsykiatrian yksiköt ovat erikoistuneet psyykkisesti oireilevien pienten, alle kouluikäisten, lasten ja heidän perheidensä vuorovaikutussuhteiden hoitamiseen.

Lasten mielenterveysongelmat voivat ilmetä monin eri tavoin, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Lastenpsykiatrinen hoito suunnitellaan aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella. Lisäksi hoidon suunnittelussa huomioidaan myös lähiympäristö.

Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Keskeinen hoidon tavoite on lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään pare​mpia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa.

Lue lisää lastentautien, lastenneurologisten sairauksien sekä lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta:

Edellinen sivu Seuraava sivu
HUS; Psykiatria; Lapset; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  21.10.2020