Lastenneurologia

Lapsia, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily, tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lastenneurologian poliklinikoilla, päiväkeskuksissa ja osastoilla.

​Yksittäiset suurimmat sairausryhmät ovat kohtaukselliset tilat (kuten epilepsia), liikuntavammat, kehityshäiriöt ja perinnölliset neurologiset sairaudet.

Lastenneurologista poliklinikkatoimintaa HUS-alueella on Uudessa lastensairaalassa sekä Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaaloissa. Lisäksi Uudessa lastensairaalassa sijaitsee myös erikoistuneempia vastaanottoja, joilla on myös valtakunnallisia hoitovastuita.

Kaikki lastenneurologian osastot ovat Uudessa lastensairaalassa, jonne on keskitetty valtakunnallisesti mm. lasten vaikean epilepsian hoitoa ja epilepsiakirurgiaa.

Lastenneurologian sairaalapäivystys on keskitetty Uuteen lastensairaalaan. Konsultaatioiden avulla lastenneurologisia päivystyksellisiä ongelmia hoidetaan myös Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa.

Lue lisää:
Lastenneurologia HUS-alueella (HUS)


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


HUS; Lapset; Lastentalo

Päivitetty  19.12.2018