Lasten kirurginen hoito

Lastenkirurgisia toimenpiteita ovat yleisimmin murtumien hoidot sekä tulehtuneen umpilisäkkeen ja tyrien leikkaukset. Vaativimpia toimenpiteitä ovat esimerkiksi synnynnäisten kallo- tai sydänvikojen korjausleikkaukset ja elinsiirrot.

Noin puolet kaikista toimenpiteistä tehdään päivystyksellisesti. Osa lasten kirurgisista toimenpiteistä, mm. tyräleikkaukset ja tähystystoimenpiteet, tehdään päiväkirurgisesti.

Lastenkirurgista toimintaa HUSissa on Uudessa lastensairaalassa ja Hyvinkään sairaaloissa. Vaikeimpien sairauksien hoito on keskitetty kansallisesti Uuteen lastensairaalaan, jossa tehdään kaikki suomalaisten lasten avosydänleikkaukset ja elinsiirrot sekä tietyt vatsan alueen leikkaukset ja luustodysplasiapotilaiden leikkaukset.

Lue lisää lastentautien, lastenneurologisten sairauksien sekä lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta:

Edellinen sivu Seuraava sivu
HUS; Lapset; Lastentalo

Kyllä

Päivitetty  21.10.2020