Palvelut

Täällä voit tutustua oman alueesi lastenklinikkaan tai lapsia ja nuoria hoitavaan yksikköön.


​​​​​​​​​​​​
​​​​

Lastentalo on osa Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskylää.

Lue lisää...


TIETOA LASTENTALOSTA

​​​​​​​​​​​
​​​​

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tarjoaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian aloilta.


HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

​​​​​​​​​​​
​​​​

Turun yliopistollisen keskussairaalan Lasten ja nuorten klinikka vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten erikoissairaanhoidosta.


VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

​​​​​​​​​​​
​​​​

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) hoidetaan kaikkien lääketieteen erikoisalojen lapsipotilaita vastasyntyneistä 16–18 -vuotiaaksi asti.


PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

​​​​​​​​​​​
​​​​

Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien vastuualueella alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret saavat korkeatasoista ja turvallista erikoissairaanhoitoa.


POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

​​​​​​​​​​​
​​​​

Korkea laatu ja perhekeskeisyys korostuvat lasten ja nuorten hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Henkilökunnallamme on vahva erityisosaaminen lasten ja nuorten sairauksien tutkimiseen, toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen.

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI