Ajankohtainen

Työkaluja ahdistuneen lapsen vanhemmille

Julkaistu 28.5.2018 10.00

Ahdistus tai jännitys ovat normaaleja tunteita, joita kaikki ihmiset kokevat jossain vaiheessa elämää. Jos ahdistuneisuus alkaa haitata arkea tai estää osallistumasta ikätasoiseen toimintaan, on ahdistukseen hyvä puuttua.

Yhtä yksittäistä syytä ahdistuneisuudelle ei ole olemassa. Jotkut ovat persoonaltaan herkempiä. Myös elämänkokemus ja mallioppiminen vaikuttavat, kun lapsi seuraa läheisten reaktioita eri asioihin. Herkemmät lapset saattavat myös nähdä ympäristössään merkkejä jonkin asian vaarallisuudesta, vaikka todellista uhkaa ei olisikaan. Joskus lapsi saattaakin alkaa vältellä ahdistavalta tuntuvia asioita tai tilanteita, mikä myös aikuisen mielestä voi toisinaan tuntua hyvältä lasta suojaavalta ratkaisulta.

Vaarattomien asioiden välttäminen ei pitemmän päälle kuitenkaan tue rakentavien selviytymiskeinojen kehittymistä eikä toistuva ja voimakas varmisteluun turvautuminen tue lapsen itsenäistä pärjäämistä.

Mielenterveystalo.fi-sivustolle koottu Ahdistuksen kesyttäminen – työkaluja vanhemmalle -ohjelma on suunniteltu avuksi vanhemmille, joiden lapsi tai nuori kärsii ahdistuneisuudesta. Ohjelman avulla vanhempi saa tietoa ahdistuneisuudesta. Lisäksi harjoitusten avulla lapsen tukemiseen ja ahdistuksen lievittämiseen voi löytää toimivia keinoja.

Ohjelmaa voi hyödyntää riippumatta siitä, onko lapsella diagnosoitu ahdistuneisuushäiriötä. Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai jos lapsen oireet ovat vakavia, ole yhteydessä esimerkiksi neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon.