Ajankohtainen

Pienten hengitysteiden toimintahäiriö voi liittyä merkittävästi lasten astmaoireisiin

Julkaistu 23.11.2018 10.00

Pienten hengitysteiden toiminnan mittaamisella voidaan tunnistaa mm. paremmin ne lapset, joilla hengitysoireet muuttuvat myöhemmällä iällä kroonisiksi, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Tavallisesti astman diagnosoinnissa ja seurannassa on keskitytty mittaamaan suurempien hengitysteiden toimintaa. LL Hanna Knihtilä tutki väitöstutkimuksessaan pienten hengitysteiden toimintahäiriön merkitystä lasten astmassa. Lisäksi hän selvitti, kuinka käyttökelpoisia erilaiset pienten hengitysteiden toimintaan liitetyt parametrit olivat lapsilla.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että astmaoireiset lapset oli mahdollista erotella terveistä verrokeista pienten hengitysteiden toimintahäiriöön liitetyillä parametreillä paremmin kuin perinteisillä mittauksilla. Lisäksi leikki-iässä todettu pienten hengitysteiden toimintahäiriö oli astmapotilailla yhteydessä alentuneeseen keuhkojen toimintaan teini-iässä.

Pieneten hengitysteiden tutkimus voi tarjota uudenlaisen menetelmän astmapotilaiden seurantaan sekä auttaa arvioimaan pieniin hengitysteihin kohdistuvien lääkeaineiden hoitovasteita, joista on varsinkin lapsilla vielä hyvin vähän tutkimustietoa.

Lue lisää