Ajankohtainen

Nu finns Lastentalo.fi på svenska – Barnhuset.fi

Julkaistu 2.9.2021 14.15

Den svenskspråkiga webbplatsen Lastentalo.fi har nu öppnats. Lastentalo.fi-verkkopalvelun ruotsinkielinen sivusto Barnhuset.fi on nyt avattu.

​​​​​Barnhuset.fi erbjuder allmän och omfattande information om barns sjukdomar och vård, till exempel infektionssjukdomar hos barn, barnreumatism, huvudvärk, epilepsi samt astma och allergi. Familjerna kan utnyttja innehållet till exempel redan innan de kommer till mottagningen. Det lättfattliga innehållet hjälper också andra familjemedlemmar, släktingar och andra intresserade att förstå barnets sjukdom.

I Barnhusets Sjukskötarchatt kan du ställa frågor om barnets hälsa även på svenska. Till den avgiftsfria chatten kommer du direkt via länken på båda husens förstasida.

Den svenskspråkiga webbplatsen har länge varit en önskad förbättring. Barnhuset.fi kompletteras ytterligare och innehållet uppdateras på både den finskspråkiga och den svenskspråkiga sidan.

Det mest lästa innehållet på den finskspråkiga sidan är infektionssjukdomar hos barn, i synnerhet koppsjukdomar och tarminfektioner. År 2020 fanns det nästan 500 000 användare i tjänsten Lastentalo.fi, över hundratusen fler än 2019. Över 70% av användarna läser sidorna direkt från sin telefon.

Barnhuset.fi är en webbtjänst för specialiserad sjukvård som är en del av Hälsobyn vid Finlands universitetssjukhus. Du kan bekanta dig med de övriga svenskspråkiga husen i Hälsobyn på adressen hälsobyn.fi.

Nyt Lastentalo.fi on saatavilla ruotsiksi – Barnhuset.fi

Barnhuset.fi tarjoaa yleistajuisesti ja laajasti tietoa lasten sairauksista ja hoidosta, esimerkiksi lasten infektiotaudeista, lastenreumasta, päänsärystä, epilepsiasta sekä astmasta ja allergiasta. Perheiden on mahdollista hyödyntää sisältöjä esimerkiksi jo ennen vastaanotolle tuloa. Helppotajuiset sisällöt auttavat myös muita perheenjäseniä, sukulaisia sekä asiasta muuten kiinnostuneita ymmärtämään lapsen sairautta.

Lastentalon Sairaanhoitaja-chatissa voi kysyä lapsen terveyteen liittyviä asioita myös ruotsiksi. Maksuttomaan chattiin pääsee suoraan talojen etusivun linkistä.

Ruotsinkielinen sivusto on ollut pitkään toivottu uudistus. Barnhuset.fi täydentyy edelleen, ja sisältöjä päivitetään sekä suomenkieliselle että ruotsinkieliselle puolelle.

Suomenkielisellä puolella katsotuimpia sisältöjä ovat lasten infektiotaudit, etenkin rokkotaudit ja suolistoinfektiot. Käyttäjiä Lastentalo.fi-palvelussa vuonna 2020 oli lähes 500 000, yli satatuhatta enemmän kuin vuonna 2019. Yli 70 prosenttia käyttäjistä katsoo sivuja suoraan puhelimeltaan.

Barnhuset.fi on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka on osa Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskylää. Muihin Terveyskylän ruotsinkielisiin taloihin voit tutustua osoitteessa hälsobyn.fi