Ajankohtainen

Lastentalon Diabetes-osio uudistui

Julkaistu 22.8.2018 11.30

Terveyskylän Lastentalon Diabetes-osiota on laajennettu, jotta sitä voidaan entistä paremmin käyttää tyypin 1 diabetekseen sairastuneen lapsen ja hänen perheensä alkuhoidon ohjauksessa kaikkialla Suomessa.

Sivustolta löytyy tietoa tyypin 1 diabeteksesta sairautena sekä tietoa omahoidosta, sosiaaliturvasta ja psyykkisestä tuesta. Sivusto on helposti perheiden käytettävissä, ja myös ammattilaiset voivat täydentää tietouttaan ja osaamistaan sen avulla.

Päivitystyö on tehty valtakunnallisella yhteistyöllä. Päivitystyöstä on vastannut Kuopion yliopistollinen sairaala, jossa ollaan ottamassa myös käyttöön lasten diabeteksen digihoitopolku vastasairastuneille diabeetikoilla syksyn 2018 aikana. ​

Tutustu uudistettuun Diabetes-osioon.