Ajankohtainen

Lastentalon diabetes-osio päivittyi

Julkaistu 4.4.2022 9.30

Diabetes lapsilla ja nuorilla -osio on tietopaketti, jossa kerrotaan laajasti diabeteksen hoitoon liittyvistä asioista. Päivityksessä pyrittiin selkiyttämään sekä sisältöjä että otsikointeja.

Uudistetuissa sisällöissä on huomioitu entistä laajemmin diabeteksen hoidon nykymuodot eli glukoositason jatkuva sensorointi sekä insuliinipumppuhoito. Hiilihydraattien määrää ruoka-annoksissa on mahdollista arvioida uuden hiilihydraattivisan avulla.

Päiväkodeille ja kouluille suunnattu lapsen diabeteksen hoito-opas on muutettu aiemmasta videomuodosta tekstimuotoon. Oppaassa kerrotaan lyhyesti diabeteksen hoidon perusasiat, minkä lisäksi oppaassa on kuvattu eri glukoosiseurantalaitteiden toimintaa. Oppaan ravitsemussisällöt on uudistettu ravitsemusterapeuttien kanssa.

Diabetes lapsilla ja nuorilla -osio sekä Lapsen diabeteksen hoito päiväkodissa ja koulussa -opas antavat tietoa diabetesta sairastavalle ja hänen perheelleen. Opasta hyödynnetään päiväkotien ja koulujen diabetesohjauksessa, jos ryhmässä tai luokassa on diabetesta sairastava lapsi. Selkeät aihesisällöt soveltuvat myös muille aiheesta kiinnostuneille, esimerkiksi diabetesta sairastavan läheisille tai terveysalaa opiskeleville.