Ajankohtainen

Lasten sydänviat poikkeavat aikuisten sydänongelmista

Julkaistu 8.2.2018 12.00

Vuosittain Suomessa syntyy noin 550 lasta, jolla on synnynnäinen sydänvika. Useimmissa tapauksissa rakenteellisten sydänvikojen ennuste on hyvä ja myöhäissairastuvuus vähäistä, mutta vointia seurataan kuitenkin läpi elämän.

Synnynnäiset sydänviat voidaan jakaa oikovirtausvikoihin, ahtaumavikoihin ja monimutkaisiin vikoihin, joissa lapselta voi puuttua esimerkiksi toinen sydämen kammioista tai sydänläppä. Joskus sydänviat parantuvat kokonaan itsestään. Toisinaan taas vika on niin lievä, ettei se häiritse sydämen toimintaa eikä vaikuta lapsen vointiin, jolloin vikaa ei tarvitse korjata.

Lasten rakenteelliset sydänviat poikkeavat olennaisesti aikuisten sydänongelmista ja vaativat erityisosaamista sekä sydänvian toteamisessa että hoidossa. Suomessa lasten sydänleikkaukset ja -katetroinnit on keskitetty Helsingin Lastenklinikalle.

Sydänlasten viikkoa vietetään 7.–14.2.