Ajankohtainen

Lasten päänsäryn digihoitopolku sujuvoittaa hoitoa

Julkaistu 5.3.2019 14.00

HUS on avannut ensimmäisen lasten digihoitopolun. Digihoitopolulla lasten päänsäryn esiintymistä ja siihen liittyviä oireita kirjataan jo ennen vastaanottokäyntiä.

​Digihoitopolulla perheen tai nuoren toivotaan täyttävän päänsärkypäiväkirjan ja etukäteiskyselyn, jonka avulla päänsärkytilannetta kartoitetaan. Sähköinen kysely korvaa aiemmin postitse lähetetyt lomakkeet.

– Digihoitopolku ei korvaa tai vähennä kasvokkain tapahtuvia hoitokontakteja, vaan sujuvoittaa vastaanottokäyntejä, kun perusasiat lapsen tai nuoren tilanteesta ovat asiantuntijoilla tiedossa jo etukäteen, sanoo lastenneurologi Tuuli Immonen.

Digihoitopolulla on tietoa päänsäryn hoidosta ja itsehoidosta. Polun kautta on myös mahdollista lähettää viestejä sairaanhoitajalle. Digihoitopolut löytyvät Terveyskylän Omapolulta, joka on erikoissairaanhoidon digitaalinen palvelukanava.

Päänsäryt ovat lapsilla yleinen vaiva

Toistuvia eli vähintään kerran kuukaudessa esiintyviä päänsärkyjä on koulun aloittavilla lapsilla noin 10 %:lla. Yli 10-vuotiailla pojilla toistuvia päänsärkyjä on joka neljännellä, tytöillä osuus on vielä hieman suurempi. Päänsärky on tavallinen oire, johon usein vaikuttavat myös elintavat, kuten esimeriksi liiallinen ruutuaika, vähäinen yöuni ja epäsäännölliset ruokailutottumukset.

Kaikille avoimessa Terveyskylän Lastentalo.fi-sivuston Päänsärky-osiossa on tietoa lasten päänsärystä. Päänsärkypäiväkirjan avulla voi seurata päänsäryn esiintymistiheyttä. Pääsärkykysely auttaa arvioimaan elintapojen vaikutusta lapsen päänsärkyihin.

– Jos päänsärky haittaa lapsen päivittäistä toimintaa lähdetään päänsärkyä selvittelemään terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoidon puolelle tarkempiin tutkimuksiin. Ajanannon yhteydessä perhe saa myös tunnukset digihoitopolulle, kertoo Immonen.

Vanhemmat voivat hoitaa digihoitopolulla alle 10-vuotiaiden lastensa terveysasioita

Vanhemman tulee ensin itse rekisteröityä Omapolulle omilla pankkitunnuksillaan. Sen jälkeen hän valitsee, kenen lapsensa puolesta hän haluaa asioida digihoitopolulla. Pian vanhemmat voivat asioida digihoitopolulla myös yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta.

Digihoitopolkuja kehitetään HUSissa muillekin lapsipotilasryhmille. Lasten epilepsian digihoitopolku on testausvaiheessa ja lasten diabeteksen pumppuhoidon digihoitopolkua ollaan tekemässä.