Ajankohtainen

Lasten lihavuutta tulisi hoitaa yhteistyössä perheiden kanssa

Julkaistu 22.1.2021 8.50

Kouluterveydenhuollon tiiviimpi ja oikea-aikainen yhteistyö perheiden kanssa auttaisi puuttumaan lasten ylipainoon jo ennen sen kehittymistä lihavuudeksi.

Suomessa neljäsosa pojista ja viidesosa tytöistä on ylipainoisia. Alakoulun vuosittaisilla terveydenhoitajan tarkastuksilla ja 1. ja 5. luokkien laajoissa terveystarkastuksissa havaitaan lasten lihavuus ja ylipaino, mutta konkreettisten hoitosuunnitelmien sijaan hoito oli enemmän tilanteen seurantaa. Eniten hoitoa saivat lapset, jotka olivat kouluiässä jo selkeästi ylipainoisia tai lihavia. Painoltaan jatkuvassa nousevassa kehityksessä oleviin lapsiin kiinnitettiin kouluterveydenhuollossa vähemmän huomiota, väitöstutkimuksesta selviää.

Lääketieteen lisensiaatti (LL) Paula Häkkänen Helsingin yliopistosta toteaa, että lihavuuden riskissä olevat lapset on olennaista tunnistaa, jotta lihavuuden kehittyminen saataisiin pysäytettyä ennen aikuisikää. Tuen ja hoidon kohdistaminen riittävän ajoissa, ennen varsinaista lihavuutta, onkin erityisen tärkeää.

Alakoululaiset olivat usein yksin vastaanotoilla painoon liittyvillä käynneillä. Lapsen lihavuuden hoidon pitäisi kuitenkin tapahtua yhteistyössä perheen kanssa.

”Perhettä tavattaessa voitaisiin luontevasti palata yhteistyössä vanhempien kanssa huolella tehtyyn aikaisempaan suunnitelmaan. Tällöin lihavuuden puheeksiotto aina alusta ja yhä uudelleen voitaisiin välttää”, Häkkänen sanoo.

Lasten painonhallinnan tietopaketti antaa perheelle konkreettisia vinkkejä

Lastentalo.fi-sivuston Lasten painonhallinta -osio on tehty tueksi perheille terveellisten elämäntapojen opetteluun. Osiossa neuvotaan hyvän syömisen taitoja ja pohditaan myös, miksi muutos voi tuntua hankalalta. Lisäksi huomioidaan liikunnan merkitys ja käydään läpi erilaisia pulmatilanteita, joita ruokailuun voi lapsiperheissä liittyä.

Lasten painonhallinta -osio on rakennettu nimenomaan siitä näkökulmasta, että lasten ruokailu ja liikuntatottumukset ovat koko perheen yhteinen asia.

Lue lisää: