Ajankohtainen

Lasten lihavuus lisääntyy – uusi opas ammattilaisille asian puheeksiottoon

Julkaistu 24.5.2019 13.25

Lasten ylipaino ja lihavuus on yleistä. Viime vuonna joka neljäs 2–16-vuotias poika ja lähes joka viides samanikäinen tyttö oli ylipainoinen. Ammattilaisten avuksi neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon on valmistunut opas ylipainon puheeksi ottamiseksi.

​Lasten ja nuorten ylipainon yleisyys on huolestuttavaa, koska lihavuus jatkuu usein aikuisikään ja lisää useiden sairauksien, kuten valtimotautien ja tuki- ja liikuntaelinongelmien, riskiä. Valtimotautien riskitekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta ja sokeri- tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, on todettu jo lapsilla. Toisaalta jos lapsi saavuttaa normaalipainon ennen aikuisikää, riski sairastua aikuisiässä pienenee samalle tasolle kuin normaalipainoisten henkilöiden.

Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa lapsen kasvua seurataan säännöllisesti. Kasvukäyrän avulla voidaan tunnistaa terve kasvu ja kehitys, mutta myös lapsen mahdollinen ylipaino ja lihavuus ja määritellä niiden vaikeusaste. Aihe voi olla perheelle arka ja sen puheeksi ottamiseen on kaivattu neuvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n sekä Sydänliiton (Neuvokas perhe) tuottamassa oppaassa linjataan, miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvistä asioista ensi sijassa keskustellaan.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on ottaa lapsen ylipaino puheeksi vanhempien kanssa. Lapsen kehosta puhutaan aina kunnioittaen ja arvostaen. Jos painosta tarvitsee puhua mahdollisten elintapamuutosten näkökulmasta, on keskustelu käytävä vanhempien kanssa. Jos lapsi on yksin vastaanotolla, edetään lapsen ehdoilla – lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Ennalta ehkäisevä keskustelu on neuvola- ja kouluterveystarkastuksissa keskeistä.

Lue lisää

Lasten ylipaino ja lihavuus on huolestuttavan yleistä – uusi opas lihavuuden puheeksiottoon terveydenhuollon ammattilaisille (THL)