Ajankohtainen

Lapsen synnynnäinen sydänvika löytyy yhä useammin jo ennen syntymää

Julkaistu 16.6.2021 14.45

Sydänvian löytymistä raskauden aikana on edistänyt sikiön sydämen kehityspoikkeavuuksien seulonta. Valtakunnallinen seulontarekisteri tasaisi alueellisia eroja.

Vuodesta 2010 lähtien jokaisen kunnan on pitänyt järjestää raskaana oleville vapaaehtoinen maksuton kehityspoikkeavuuksien seulonta yhdenmukaisesti.

”Seulonta-ohjelman käynnistymisen myötä sydänvikojen raskauden aikainen löytyminen on parantunut valtakunnallisesti merkittävästi. Yksikammioisista sydänvioista löytyi aiemmin raskauden aikana noin puolet, mutta seulontojen myötä luku on kasvanut 83 prosenttiin”, kertoo väitöskirjatutkija, lääketieteen lisensiaatti Johanna Hautala.

Ulosvirtauskanavien osalta seulonnoissa etsitään muun muassa sydämen valtasuonten transpositiota eli tilannetta, jossa sydämestä lähtevien suurten suonten, aortan ja keuhkovaltimon, lähtökohdat ovat vaihtaneet paikkaa. Niistä löydettiin seulonnoissa 41 prosenttia, kun aiemmin tapauksista löydettiin raskauden aikana vain 12 prosenttia. Tutkittavana ajanjaksona yksikään vastasyntynyt, jolla oli valtasuonten transpositio, ei kuollut, mikäli sydänvika oli löytynyt raskauden aikana.

Väitöstutkimuksessaan Hautala selvitti sydänvikojen esiintyvyyttä ja esiintyvyyteen liittyviä tekijöitä sekä sikiödiagnostiikan tasoa ja osuvuutta valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa.

”Vastasyntyneen sydänvian löytyminen jo raskauden aikana mahdollistaa hoidon suunnittelun jo etukäteen ja nopeuttaa sen aloitusta syntymän jälkeen. Samalla myös vanhemmat pystyvät valmistautumaan siihen, mitä syntymän jälkeen tapahtuu”, Hautala kertoo.

Vaikka seulontaohjelma on auttanut synnynnäisten sydänvikojen löytymistä jo raskauden aikana, tutkimuksessa selvisi, että alueellisia eroja Suomessa löytyy. Erojen syiden selvittämiseksi tarvittaisiin kattavampia rekisteritietoja.

”Nämä tulokset vahvistavat jo aikaisemmin suositellun valtakunnallisen seulontarekisterin perustamisen tärkeyden, jotta kaikille suomalaisille naisille voitaisiin turvata tasalaatuinen sikiöseulonta”, Hautala korostaa.

Synnynnäinen sydänvika eli sydämen rakenteellinen poikkeavuus on yleisin lasten rakennepoikkeavuuksista. Suomessa syntyy vuosittain noin 550 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Joka kymmenennellä heistä sydänvika on kriittinen, ja se vaatii toimenpiteitä pian syntymän jälkeen. Ennuste on yleisimmin nykyisin hyvä, mutta kriittiset sydänviat ovat edelleen merkittävä vastasyntyneiden ensimmäisten elinviikkojen kuolleisuuden syy.