Ajankohtainen

Lapsen syövän hoito etenee harppauksin

Julkaistu 13.9.2017 9.00

Lapsuusiän syövän hoito on yksi modernin lääketieteen suurista menestystarinoista. Pahanlaatuisesta sairaudesta pysyvästi paranevien osuus on neljässä vuosikymmenessä noussut noin 85 %:n tasolle.

Lasten syövät ovat harvinaisia. Vuosittain Suomessa noin 150 lasta sairastuu syöpään. Kolmasosa heistä hoidetaan Hyksissä.  

 –Tehtävänämme yliopistollisena keskussairaalana on jatkuvasti etsiä uusia ja parempia hoitokeinoja sairastuneille lapsille. Viimeisen 3-4 vuoden aikana olemme liittyneet mukaan moniin tutkimus- ja hoito-ohjelmiin saavuttaaksemme entistä paremmat hoitotulokset, sanoo osastonylilääkäri Kim Vettenranta Lasten syöpäosasto K10:lta.
 
–On ensiarvoisen tärkeää varmistaa suomalaisten lapsipotilaiden pääsy mukaan tieteen eturintamassa kulkeviin, kansainvälisiin tutkimus- ja hoito-ohjelmiin. Näitä ovat muun muassa korkean riskin neuroblastooma, aivokasvaimet sekä lapsuusiän lymfoomat, Vettenranta jatkaa.

Ohjelmissa on nykyisin mukana jo noin 60 % potilaista. Helsingin lasten syöpäosastolle 2016 tulleista 50 uudesta syöpäpotilaasta 27:ää hoidettiin jossakin tutkimusohjelmista. Vuonna 2017 lasten syöpäosaston tavoitteena on päästä mukaan neljään uuteen tutkimukseen.

Lasten syöpätutkimus keskittyy tällä hetkellä hoidon pitkäaikaisvaikutusten vähentämiseen parhaimman ennusteen omaavilla lapsilla sekä uusien hoitomuotojen (mm. immunologiset soluhoidot) käyttöönottoon niillä lapsilla, joilla ennuste paranemisen suhteen on nykyisellään huonompi.                                                            

Lasten syöpäosasto K10 on Suomen suurin alan keskus. Se vastaa vuosittain noin kolmanneksesta Suomen lapsuusiän syöpä- ja veritautien hoidosta. Vuonna 2016 hoitoon tuli 50 uutta potilasta, joista 22 sairasti leukemiaa. Vuosittain hoitopäiviä vuodeosastoilla on noin 5000, päiväsairaalakäyntejä 1200, anestesiaa vaativia toimenpiteitä tehdään 1300, poliklinikalla käy noin 4000 potilasta ja kotikäyntejä tehdään noin 1000.Monissa lasten syöpätyypeissä pystytään Suomessa tänä päivänä parantamaan lähes kaikki potilaat.