Ajankohtainen

Koko Suomen lastensairaala

Julkaistu 13.9.2017 10.00

Uusi lastensairaala valmistuu Meilahden alueelle vaiheittain vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Sairaalan toiminta käynnistyy vuoden 2018 aikana. Syksyllä 2017 sairaalan rakentaminen on aikataulussa.

Uuteen lastensairaalaan keskitetään lasten sairaanhoitoa monesta sairaalasta (Lastenklinikka, Lastenlinna, Silmä- ja korvasairaala ja Töölön sairaala) ja siellä hoidetaan potilaita koko maasta esimerkiksi lasten sydänleikkaukset ja elinsiirrot.

Päivätoimintoja mm. päiväkirurgiaa, päiväsairaala- ja poliklinikkatoimintaa tullaan lisäämään, jotta lapsen ja perheiden sairaalassaoloaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Suurin osa potilaista tulee toimenpiteisiin suoraan kotoa. Kaikki lastenkirurgiset toimenpiteet HUS:n alueelta keskitetään uuteen lastensairaalaan.

Vuodeosastot toimivat isoina kokonaisuuksina ja niitä on yhteensä neljä. Lähes kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Uuteen lastensairaalaan tulee terveyskeskuspäivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys.

Uudessa lastensairaalassa on tilaa myös lääketieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle.

Lapset ja perheet sekä henkilöstö mukana suunnittelussa

Lasten ja nuorten sairaalassa valmistaudutaan uuteen lastensairaalaan siirtymiseen monin tavoin. Toimintaa kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Potilaat ja perheet on otettu mukaan mm. Lapsus: Lapsiperheiden uudistuva sairaala – potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehittäjänä -tutkimuksen kautta. Tutkimuksen tavoitteena on huomioida potilaiden kokemukset uusia sairaaloita ja erityisesti lastensairaaloita suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Lastenklinikan ja Jorvin sairaalan päivystyksissä ja vuodeosastoilla lapsipotilailta kerätään palautetta hoidosta. Uudessa lastensairaalassa digitaaliset palvelut muuttavat ja täydentävät hoitoa ja niitä otetaan käyttöön jo ennen uuteen lastensairaalaan siirtymistä.