Ajankohtainen

Autismikirjon häiriön sähköinen seulontakysely avattu Lastentalo.fi-palveluun

Julkaistu 21.10.2020 14.00

Pienille lapsille suunnattu sähköinen kysely edistää autismikirjon häiriön tunnistamista varhaisessa vaiheessa. Kysely on tarkoitettu huoltajille, mutta sen voi tehdä myös yhdessä ammattilaisen kanssa.

Autismikirjon häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, joihin liittyy vaikeutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä rajoittuneita ja toistavia käyttäytymispiirteitä.

Pienen lapsen kohdalla epäily autismikirjon häiriöstä voi herätä, jos lapsen katsekontakti ja kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan on vähäistä, puheen kehitys on hidasta tai leikkitaidot ovat puutteelliset. Lapsella saattaa olla myös epätavallisia käyttäytymispiirteitä kuten maneereita tai jumiutumista tiettyjen esineiden tai asioiden pariin.

”Kyselyn tarkoituksena on auttaa tunnistamaan mahdollisimman varhain lapset, joilla on autismikirjon häiriö. Näin myös kuntouttavat toimenpiteet voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa ja edesauttaa siten lapsen kehitystä”, kertoo neuropsykologi Tuulia Lepistö-Paisley Uudesta lastensairaalasta.

Lievät autisminkirjon häiriöt eivät ole välttämättä todettavissa pienillä lapsilla, vaan ne diagnosoidaan usein vasta koulun alkaessa (7–9-vuotiailla), kun sosiaalisen vuorovaikutuksen vaatimukset lisääntyvät. Autismikirjon häiriöitä on noin 1–2 %:lla väestöstä.

Vanhemmat täyttävät kyselyn – diagnoosin tekevät terveydenhuollon ammattilaiset

Seulontakysely on tarkoitettu vanhempien täytettäväksi ja se soveltuu 16 kuukauden – 2,5 vuoden ikäisille lapsille. Kyselyn päätteeksi saa yhteenvedon, onko autismikirjon häiriön riski lapsen kohdalla matala, keskitasoinen vai korkea. Jos lapsen kehityksestä on herännyt huoli tai jos kyselyn tulos osoittaa keskitasoista tai korkeaa riskiä, ohjataan perhe olemaan yhteydessä neuvolaan.

”Kyselyn tulos on suuntaa antava eli sen perusteella ei voida varmuudella sanoa, onko lapsella autismikirjon häiriö vai ei. Kohonnut pistemäärä saattaa johtua myös muusta kehityksellisestä vaikeudesta. Varsinaisen diagnostisen arvion tekee aina terveydenhuollon ammattilainen”, sanoo lastenneurologi Anne Sarajuuri Uudesta lastensairaalasta.

Sähköisesti täytettävään muotoon muunnettu M-CHAT-R/FTM on maailmalla laajasti käytössä oleva seulontakysely. M-CHAT-R/FTM -seulontakyselyn sähköisen version on toteuttanut HUS Tietohallinto ja se on hyväksytty CE-merkityksi lääkinnälliseksi laitteeksi. Kyse​ly on suomenkielinen, mutta sen paperiversio on saatavilla useilla muilla kielillä osoitteesta www.mchatscreen.com.

Sähköisen autismikirjon häiriön kyselyn lisäksi Lastentalo.fi-palvelusta löytyy myös laaja tietopaketti autismikirjon häiriöistä lapsilla.

Lue lisää