Ajankohtainen

Älylaitteiden käyttöä kohtuudella

Julkaistu 17.1.2019 10.00

Älylaitteet voivat olla parhaimmillaan myös hyödyksi aivojen kehitykselle, mutta lapsi tarvitsee aikuisen tukea älylaitteiden käytön hallinnassa. On tärkeää, että laitteiden käytön ohella on aikaa myös kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, lepoon ja liikuntaan.

Kustannus Oy Duodecimin uudessa teoksessa Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon käydään tutkitun tiedon kautta läpi älylaitteiden vaikutuksia aivojen kehitykseen, vuorovaikutukseen ja vapa-ajanviettotapoihin. Lisäksi annetaan myös vinkkejä älylaitteiden käytöstä oppimisen, unen ja fyysisen terveyden edistämisen näkökulmista. Kirjoittajat ovat aiheen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Erilaiset ympäristötekijät, siis myös älylaitteet, muokkaavat kehittyviä aivoja. Järkevästi käytettynä älylaitteet tarjoavat aivoja kehittävää stimulaatiota. Kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa kehittyvät sen sijaan esimerkiksi tärkeät tunnetaidot. Liiallinen älylaitteiden käyttö voi aiheuttaa keskittymisongelmia sekä puutteita vuorovaikutustaidoissa.

Säännöllinen elämänrytmi ja yhteisesti sovitut säännöt älylaitteiden käytöstä ehkäisevät ongelmia.

Lue lisää:
Lapset ja nuoret tarvitsevat taukoja älylaitteista (Duodecim)