Ajankohtainen

Äidin kanssa valvoo herkästi vauvakin

Julkaistu 11.1.2019 17.00

Suomalaistutkimuksen mukaan etenkin äitien vuorokausirytmi on yhteydessä lapsen unirytmiin ja sen kehitykseen.

THL:n, HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisen tutkimuksen mukaan unirytmin kehityksessä on eniten ongelmia iltavirkkujen äitien lapsilla. Sen sijaan isien vuorokausirytmillä eli kronotyypillä ei todettu olevan vaikutusta.

Äidin kanssa yhteneväistä iltapainotteista vuorokausirytmiä havaittiin alle kaksivuotiailla lapsilla. Ongelmat näkyivät illalla asettautumisessa nukkumaan ja myöhäisempänä nukkumaanmenoaikana. Univaikeuksia todettiin myös enemmän.

Uneen liittyvien ongelmien esiintyvyys on suurimmillaan kahden ensimmäisen ikävuoden aikana, jolloin unirytmi kehittyy perheen tottumusten säätelemänä. Koko perheen päivärytmin muutoksella voidaan näin ollen tukea pikkulapsen unirytmin kehitystä, mikäli nukkumiseen liittyy pulmia.

Lue lisää:

Iltavirkkujen äitien perheissä vauvatkin taipuvaisia valvomaan (HUS)