Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

​​​​​​​Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Kaikilla Suomessa tavallisella myyntiluvalla olevilla lääkevalmisteilla on myös hyväksytty suomenkielinen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste.

Lue lisää:

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet (Pharmaca Fennica)​

​Joistakin erityislupavalmisteista ei ole saatavilla tietoja kotimaisilla kielillä, vaan ne pitää hakea erikseen esimerkiksi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta:​​

Lue lisää:

Erityislupaa edellyttävät lääkevalmisteet (Fimea)