Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

​​Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Kaikilla Suomessa tavallisella myyntiluvalla olevilla lääkevalmisteilla on myös hyväksytty suomenkielinen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste. Löydät ne kaikki nyt täältä:

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet (Pharmaca Fennica)​

​Joistakin erityislupavalmisteista ei ole saatavilla tietoja kotimaisilla kielillä, vaan ne pitää hakea erikseen esimerkiksi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta:​​http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakevalmisteet