TroppiOppi - Lääkekasvatusta lapsille

Tervetuloa! Lääkekasvatus.fi sisältää valmiita eri luokka-asteille sopivia tehtäväideoita ja opiskelukokonaisuuksia peruskoulun opettajien käyttöön.

​​

Sivusto on myös hyvä tietopaketti lääkkeiden oikeasta käytöstä jokaiselle. Koululaisille sivulta löytyy oma TroppiOppi-peli. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Siirry pelaamaan Troppi­Oppi​-peliä
 

Kyllä

Päivitetty  6.10.2020