TroppiOppi - Lääkekasvatusta lapsille

Tervetuloa! Lääkekasvatus.fi sisältää valmiita eri luokka-asteille sopivia tehtäväideoita ja opiskelukokonaisuuksia peruskoulun opettajien käyttöön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laatimat lääkekasvatusmateriaalit julkaistaan UKK-instituutin ylläpitämällä Terve koululainen -sivustolla. Koululaisten omaa TroppiOppi -peliä voi pelata Fimea.fi -sivustolla.

Siirry pelaamaan Troppi­Oppi-peliä

Päivitetty  10.6.2022

Kyllä