Lääkkeiden vaikutukset ympäristöön

Kestävä kehitys on arkipäivää jo kaikilla elämän alueilla. Myös lääkkeet vaikuttavat luontoon ja kaikkien lääkkeitä käyttävien on hyvä tietää, miten vaikutuksia voi vähentää.

Lääkkeen teho ja turvallisuus ovat aina ensisijaisia asioita, kun lääkettä kehitetään. Lääkkeen tullessa markkinoille tiedämme, miten se toimii ja suurin osa mahdollisista potilaille tulevista haittavaikutuksista on myös tiedossa. Lääkkeen vaikutus ympäristöön ja muihin eliöihin tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Vaikka lääkettä käyttäisi ohjeiden mukaan, joutuu siitä osa myös luontoon. Tätä asiaa on alettu selvittää nyt aiempaa paremmin.

lääke

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023