Lääkkeet ja raskaus

Turhaa lääkkeiden käyttöä raskauden aikana tulisi välttää. Usein äidin sairautta joudutaan kuitenkin hoitamaan lääkkeillä myös raskauden aikana.

​​​Äidin hyvinvoi​nti on tärkeää sikiön ja syntyvän lapsen kehityksen kannalta, eikä perussairauden, kuten esimerkiksi astman, diabeteksen, epilepsian tai mielenterveyden ongelmien vuoksi käytössä olevaa lääkitystä voi raskauden ajaksi lopettaa.

Raskauden aikaiset infektiot eli tulehdukset täytyy hoitaa asianmukaisesti, ja esimerkiksi useiden antibioottien käyttö on mahdollista raskauden aikana. Myös allergiaoireiden hoitoon, migreenikohtaukseen ja kuumeen alentamiseen on olemassa lääkkeitä, joita voi turvallisesti käyttää raskauden aikana.

Tarkista lääkkeiden turvallisuus

Sikiön elimistö muodostuu ensimmäisten kymmenen raskausviikon aikana, mutta ensimmäisten viikkojen aikana äiti ei usein edes vielä tiedä olevansa raskaana. Siksi pitkäaikaisesti käytettävän lääkityksen turvallisuus raskautta ajatellen tulisi aina tarkistaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Myös lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden turvallisuus sikiölle on aina hyvä varmistaa lääkäriltä.

Vaikka vain harvan lääkkeen tiedetään selvästi lisäävän epämuodostumariskiä, monen lääkkeen kohdalla raskauden aikaisen käytön turvallisuutta ei ole varmistettu. Sikiön elimistö kypsyy ja kehittyy läpi koko raskauden, ja lääkkeet voivat aiheuttaa elimistön toimintaan kohdistuvia haittoja myöhemmässäkin raskauden vaiheessa.

Tavanomaisten, reseptittäkin saatavien tulehduskipulääkkeiden, kuten ibuprofeenin tai naprokseenin toistuva käyttö raskauden viimeisen kolmanneksen aikana saattaa aiheuttaa vakavia muutoksia sikiön verenkiertoon ja munuaisten toimintaan.

Lääkitys imetyksen aikana

Imettävän äidin on hyvä varmistaa lääkkeiden käytön turvallisuus imeväisen kannalta. Valtaosa lääkkeistä kulkeutuu maitoon, ja jotkut äidin käyttämät lääkkeet voivat tätä kautta aiheuttaa imeväiselle korkeitakin lääkepitoisuuksia. Äidin lääkitys on kuitenkin vain harvoin syynä lopettaa imetys, ja usein onkin mahdollista vaihtaa imetyksen kannalta ongelmallinen lääke imeväiselle turvallisemmaksi.

Neuvontaa

Myrkytystietokeskuksen yhteydessä toimii valtakunnallinen Teratologinen tietopalvelu, joka neuvoo lääkkeiden käyttöön ja​ muihin ulkoisiin altistuksiin liittyvistä riskeistä raskauden ja imetyksen aikana.

Palvelusta löytyy tietoa myös tavallisista sairauksista ja niiden oireista sekä hoitoon käytettävien lääkkeiden turvallisuudesta. Palveluun voi myös soittaa arkisin, puh. (09) 4717 6500, tarkat aukioloajat näkee toimijoiden omilta sivuilta​.

Lue lisää:

Osion alkuunSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.2.2020