Lääkkeet ja painon muutokset

Merkittävä laihtuminen voi vaikuttaa lääkehoitoon monella tavalla, ja siksi on tärkeätä laihtumisen myötä miettiä lääkitysten tarvetta ja oikeaa annosta.

​​

Lihavuuteen liittyy monia lääkitystä vaativia sairauksia. Laihtuessa nämä sairaudet voivat parantua ja lääkityksen tarve loppua. Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen lääkityksen tarve usein loppuu lihavuusleikkaukseen. Laihtuminen yleensäkin parantaa sokeriaineenvaihduntaa, jolloin diabeteslääkkeen lopetus tai annoksen pienentäminen on paikallaan. Myös muun muassa verenpainelääkityksen ja kolesterolilääkityksen tarve voi vähentyä.

Paino ja kehon rasvan määrä

Painon ja kehon rasvan määrän muutokset voivat vaikuttaa lääkeaineen kulkeutumiseen elimistössä. Rasvakudoksen pieneneminen nostaa rasvaliukoisten lääkkeiden pitoisuutta verenkierrossa. Maksan rasvoittumisen väheneminen ja munuaisten toiminnan paraneminen voivat parantaa niiden kykyä hajottaa ja erittää lääkkeitä. Näistä syistä voidaan joutua muuttamaan lääkkeiden annosta.

Lihavuusleikkaus ja lääkkeiden imeytyminen

Lihavuusleikkaukset voivat vaikuttaa merkittävästi lääkkeiden imeytymiseen. Tämä riippuu käytetystä leikkaustekniikasta. Mahalaukun ohittaminen tai suolen osan poistaminen voivat vähentää lääkkeen imeytymistä. Toisaalta suolessa tapahtuva lääkeaineenvaihdunta voi vähentyä ja tällöin lääkkeen imeytyminen lisääntyy. Muutokset lääkkeiden imeytymisessä eroavat lääkkeiden välillä ja ovat yksilöllisiä. Muutoksia imeytymisessä tapahtuu pitkään, jopa muutaman vuoden ajan leikkauksen jälkeen.

Tämän vuoksi on tärkeää, että lääkitysten tarvetta ja lääkkeiden annostelua arvioidaan säännöllisesti laihtumisen ja erityisesti lihavuusleikkauksen jälkeen riittävän pitkän ajan. Joidenkin lääkkeiden annostelun osalta voi olla tarpeellista määrittää niiden pitoisuutta verinäytteestä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.2.2020