Lääke

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta, jonka on puolueettomissa tutkimuksissa todettu tehoavan niin kuin siitä väitetään.

​​​​​

Lääkkeen turvallisuus on varmistettu sekä terveillä henkilöillä että kyseistä lääkettä käyttävillä potilailla.

Jotta uusi lääke saisi myyntiluvan, on valmisteen tehon ja turvallisuuden arvioinut joko Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai jossakin muussa EU-maassa vastaava viranomainen.

 

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023