Lääke, rohdos vai vitamiini

​​

Lääke

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta, jonka on puolueettomissa tutkimuksissa todettu tehoavan niin kuin siitä väitetään. Sen turvallisuus on varmistettu sekä terveillä henkilöillä että kyseistä lääkettä käyttävillä potilailla.

Jotta uusi lääke saisi myyntiluvan, on valmisteen tehon ja turvallisuuden arvioinut joko Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai jossakin muussa EU-maassa vastaava viranomainen.

Rohdos ja kasvirohdos

Vaikka kaikkia lääkkeitä aikoinaan nimitettiin rohdoiksi, viitataan rohdos-sanalla nykyään tarkoin määriteltyyn tuoteryhmään. Suurin osa rohdoksista on peräisin kasvikunnasta. Ne voivat sisältää jonkin kasvin osia, kuten kukkia tai siemeniä, tai sitten koko kasvin juurineen.

Rohdoksiin kuuluu myös sienistä peräisin olevia tuotteita. Kasvirohdosvalmisteet ovat lääkevalmisteita, joiden vaikuttavat aineet ovat kasviperäisiä aineita.

Myös rohdokset ja kasvirohdokset ovat saaneet myyntilupansa viranomaisten tekemän arvioinnin jälkeen. Niiden hyväksymiseen ei vaadita yhtä paljon tutkimuksia kuin lääkkeiltä, vaan myyntiluvan voi saada esimerkiksi termillä ”perinteinen kasvirohdosvalmiste”, mikäli tuote on ollut käytössä lääkkeenä yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuoden ajan ja tästä 15 vuotta EU:n alueella.

Myös koostumuksensa ja käyttöaiheensa puolesta valmisteen pitää sopia käytettäväksi ilman lääkärin määräämää reseptiä ja seurantaa.

Perinteinen kasvirohdosvalmiste voi sisältää myös vitamiineja tai kivennäisaineita, mikäli ne edistävät kasviperäisten vaikuttavien aineiden vaikutusta.

Luontaistuote tai ravintolisä

Ravintolisät on suuri ryhmä varsin erilaisia aineita sisältäviä valmisteita. Yhteistä niille on se, että ne eivät saa sisältää lääkkeeksi luokiteltuja aineita, eikä niiden tehoa ja turvallisuutta tutkita etukäteen toisin kuin lääkkeiden.

Ravintolisien seuranta kuuluu elintarvikelain alle. Se tarkoittaa niin sanottua jälkivalvontaa eli turvallisuus arvioidaan vasta, jos jokin epäilys herää.

Nimensä mukaisesti ravintolisät on tarkoitettu normaalin ravinnon lisäksi ja yleensä johonkin erityistilanteeseen, jolloin halutaan paikata omaa ruokavaliota.

Ravintolisiä saa myydä kaikkialla siellä, missä elintarvikkeitakin myydään, kioskeista suuriin kauppaketjuihin, huoltoasemilta apteekkeihin. Koska ravintolisät voivat sisältää vitamiineja tai kasvien osia, voidaan samaa valmistetta myydä rohdoksena apteekissa, ravintolisänä ruokakaupassa tai luontaistuotteena luontaistuotekaupassa.

Luontaistuote onkin yleiskielessä käytetty termi, jolla usein tarkoitetaan ravintolisiä tai kasvirohdosvalmisteita, joita myydään ruoka- tai luontaistuotekaupoissa.

Huomioitavaa

Luontaistuotteiden ja ravintolisien koostumukset on syytä lukea tarkkaan. Esimerkiksi vitamiineja ja hivenaineita voidaan lisätä perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin, jos ne edistävät kasviperäisten aineiden vaikutusta.

Jos lisäksi syö vitamiineja tai hivenaineita muista lähteistä, esimerkiksi monivitamiinivalmistetta, voi jostain yksittäisestä vitamiinista saada liian suuren annoksen.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.2.2020