VSSHP

​​Åucs:s Avdelning för klinisk farmakologi främjar rationell läkemedelsbehandling, erbjuder konsultationshjälp till hälsovårdspersonalen vid problem i läkemedelsbehandlingen av patienter och deltar i utvärdering av läkemedelspreparat.

Avdelningen bedriver läkemedelsforskning och erbjuder experthjälp gällande detta till andra forskare. Avdelningen för klinisk farmakologi verkar i tätt samarbete med Åbo Universitets Biomedicinska institution och dess institution för integrativ fysiologi och farmakologi.

Från början av år 2018 är Avdelningen för klinisk farmakologi en del av resultatområdet för Egentliga Finlands Läkemedelsförsörjning som hör till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä