OYS - PPSHP

Uleåborgs universitetssjukhus (OYS) har som mål att åstadkomma en säker, effektiv, kostnadseffektiv och verkningsfull läkemedelsbehandling. För att säkerställa detta gör man ett nära samarbete mellan sjukhusapoteket (OYS), sjukhusen inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och experterna av kommunernas verksamhetsenheter inom området.

En yrkesövergripande arbetsgrupp för läkemedelsbehandling arbetar på Uleåborgs universitetssjukhus.

Att man har tillräckliga kunskaper och färdigheter för läkemedelsbehandlingen säkerställs genom av specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus (OYS-Erva) ägda Med​ieco Oys nätkurser som kan användas i hela Norra Finland. På Uleåborgs universitetssjukhus fungerar också den nationella HTA-samordningsenheten FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment), som syftar till att främja användning av evidensbaserade metoder i Finland och därmed öka hälso- och sjukvårdens effektivitet och kostnadseffektivitet. En av den nationella HTA-samordningsenhetens FinCCHTA viktigaste uppgifter är bland annat att bedöma metoder inom hälso- och sjukvården, såsom läkemedelsbehandlingar.

Ett tätt samarbete upprätthålls med patientdatasystemet Esko, vilket utvecklats på Uleåborgs universitetssjukhus och belönats nationellt. Som ett resultat av detta samarbete har man utvecklat sådana funktioner, både till själva patientdatasystemet och till att genomföra läkemedelsbehandling i praktiken, som stödjer en obruten läkemedelsbehandlingsprocess.

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä