KYS

​​​​Kuopio universitetssjukhus (KYS) stöder patientens läkemedelsbehandling på ett ansvarsfullt sätt.

På KYS utvecklas läkemedelssäkerheten i samarbete mellan olika professioner och utvecklingsarbetet stöds av sjukhusets styrelse. På sjukhuset jobbar en aktiv arbetsgrupp med fokus på läkemedelsbehandling och vars uppgift är att övervaka och utveckla läkemedelssäkerheten.  Läkemedelssäkerheten har konstaterats vara en viktig del av patientsäkerheten som det regionala patientssäkerhetsrådet övervakar och utvecklar. Sjukhusets läkemedelsdelegation fungerar som upprätthållare av läkemedelssäkerheten inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (PSSHP).

KYS har under de senaste åren automatiserat sin läkemedelsdistribution. Sjukhusavdelningarna använder sig i stor skala av smarta läkemedelsskåp och dessutom testar man smarta läkemedelskärror som hjälpmedel vid administreringen av läkemedel. För att öka läkemedelssäkerheten i sjukhusapoteket har man bland annat tagit i bruk en plockrobot, en automat som staplar infusionsvätskor samt en robot som bereder mikrobläkemedel. Därtill ser den utbredda sjukhusfarmacin till att läkemedelsdistributionen fungerar smidigt samt att behandlingar med läkemedel genomförs på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Därutöver jobbar en läkemedelsinformationsprovisor med att stöda hälsovårdspersonalen på KYS. KYS sjukhusapotek har i samarbete med Norra Karelens centralsjukhus tagit fram undervisningsmiljön LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling. Upprätthållandet och utvecklandet av undervisningsmiljön stöder yrkeskunnandet hos hälsovårdspersonal runtom i Finland.

 

 


Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä